ARCHITECTUUR

In het clubjaar 2016-2017 is Architectuur de rode draad. We hanteren dit jaar vier subthema's: a. Modern b. Jugendstil en Art Deco c. Oude fabrieken en kerken d. Bruggen, torens, hoge gebouwen. Op de clubavonden worden in de loop van het jaar steeds de beste vijf foto's door de leden gekozen.